Tryggt och säkert i molnet

mul-ti-plexer-er. substantiv. En anordning, i elektronik, syntetiserar att olika datasignaler till en enda, enhetlig utgång. webbplatsen Multiplexer går samman olika perspektiv, medietyper, och datakällor och syntetiserar dem i ett tydligt budskap, via en sponsrad blogg.

webbplatsen Multiplexer tillåter marknadsförare att ansluta direkt med webbplatsen samhället genom att ge dem möjlighet att blogga på hemsidan publiceringsplattform. Innehållet på webbplatsen Multiplexerkontrollsystem bloggar produceras i samarbete med sponsorn och är inte en del av webbplatsens redaktionella innehållet.

Som företag splittras, så gör enterprise architecture (men på ett bra sätt)

Hur Salesforce behåller sin frigivning mojo genom att göra alla produktdesigner

Senaste IT-personal: Program robotar för datainmatning och processuppgifter

Förtroendet för molnsäkerhet

IT prioriteringar, som företag splittras, så gör enterprise architecture (men på ett bra sätt), IT-prioriteringar, hur Salesforce håller dess release mojo genom att göra alla produktdesigner, Robotics, Senaste IT-personal: Program robotar för datainmatning och process uppgifter; reimagining Enterprise, Förtroendet för molnsäkerhet